Uprzejmie informujemy, że w dn. 22.10.2016 r.  (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (Katowice, ul. Szopienicka 66) odbędzie się szkolenie Sekretarzy (osób które wcześniej zgłosiły swój udział) połączone z testem sprawdzającym stopień  przyswojenia umiejętności wypełniania protokołów meczowych.  Ramowy plan szkolenia przedstawia się następująco:

1. Omówienie ewentualnych niejasności wynikających z przekazanych drogą mailową materiałów szkoleniowych.

2. Test sprawdzający stopień przyswojenia umiejętności wypełnienia protokołów meczowych

3. Szkolenie z obsługi wprowadzanego przez ŚZHL elektronicznego systemu wypełniania protokołów meczowych.

Ze względu na ograniczone ramy czasowe oraz obszerność materiału szkoleniowego prosimy o punktualne przybycie

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

Wydział Sędziowski ŚZHL informuje, że do szkolenia Sekretarzy zgłosiły się następujące osoby: Krzysztof Podsiadło, Marek Cholewa, Edward Malara, Mariusz Drobik, Patryk Sikora, Natalia Suchanek, Sebastian Molenda, Marcin Polak, Adam Korczyk, Mariusz Tymczyszyn, Piotr Matlakiewicz, Krzysztof Kozłowski, Jarosław Syrek, Mateusz Cieśla, Jacek Bernacki, Jan Miszek, Piotr Zamożniak, Kasper Biegun, Michał Kogut, Łukasz Sośnierz, Michalina Burzyńska, Marcin Miszek, Patryk Puławski, Patryk Roemisch, Sebastian Kryś, Mariusz Smura, Barbara Kucharczyk, Marcin Krężel, Adrian Lipiński, Gerard Bartecki, Henryk Botor oraz Mateusz Kucharewicz.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktualne wytyczne IIHF dotyczące protokołów meczowych. Odbędzie się ono w trzech etapach:

Etap I - W najbliższych dniach wszyscy uczestnicy kursu otrzymają na swoje skrzynki e-mail wytyczne dotyczące prawidłowego wypełniania poszczególnych rubryk protokołu. Wytyczne te będą materiałem do indywidualnego przyswojenia sobie obowiązujących zasad.

Etap II - Odbędzie się  spotkanie wszystkich  uczestników szkolenia, podczas którego omówione zostaną ewentualne pytania wynikające z problemów interpretacji wytycznych.

Etap III – Po zakończeniu wspomnianego  wyżej spotkania wszyscy uczestnicy kursu,  w formie sprawdzianu przyswojonej wiedzy, w oparciu o dostarczone wraz z pustym protokołem sytuacje meczowe (strzelenie bramki, nałożenie kary itp.) wypełnią protokół meczowy.

Prawidłowe wypełnienie protokołu będzie warunkiem zaliczenia kursu.

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

Zgodnie z poniższym zapisem Regulaminu Wydziału Sędziowskiego SZHL

& 8

1. Sędziowie  zobowiązani są do wnoszenia opłat koniecznych dla prowadzenia działalności WS SZHL w postaci:

  • składek na kasę koleżeńską,
  • stosownych opłat licencyjnych na dany sezon,

W związku z niespełnieniem powyższego zapisu odsunięci od pełnienia funkcji sędziego od bieżącej obsady nr 6 są następujący sędziowie:

Bajon Paweł Dybaś Łukasz Mazur Dawid Puławski Patryk Stępień Bartłomiej Dominiczewski Przemysław Granek Andrzej Koźlik Jan Papoń Paweł Zarodkiewicz Włodzimierz Kosidło Jarosław Bernacki Jacek Klich Grzegorz Madeksza Paweł Matlakiewicz Piotr Kołodziej Marcin Gawron Rafał Pyrskała Patryk

Jednocześnie przypominam

& 7

1.  Sędziowie zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz  aktywnego uczestniczenia w działalności Wydziału                                                                                              Sędziowskiego.                                                                                      
6.  Sędzia może zgłosić przed lub w trakcie trwania sezonu prośbę na piśmie o czasowe zwolnienie  go z obowiązków  sędziowskich ( nie wykazywać go w obsadach  sędziowskich na mecze ) nie dłużej jednak niż  1 miesiąc.
    Po tym okresie  jeżeli nie zgłosi swojej  gotowości do sędziowania będzie  urlopowany do końca sezonu i traci licencje na dany sezon.

Ostateczny termin opłat regulaminowych określa się na 31.10.2016

Do momentu nieuregulowania zaległości brak uwzględniania w obsadzie

Po upływie powyższego terminu sędzia traci ważność licencji na sezon 2016/2017

Wszelkie pytania dotyczące wysokości opłat należy składać do Roberta Kaczanowskiego

 

Za Zarząd

Mariusz Tymczyszyn