Our faculty, staff and students share write my essay their knowledge and expertise and the resources of the university with citizens in every corner of the state through more than 700 public service and outreach programs By introducing this scheme, qaa wants to ensure that students and their parents get a fair idea about the quality and standard of education in https://proessaywriting.org any uk educational institute Is it my admission possible online essay writer in any best ranked university and also tuition free

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Hokeja (dalej jako: „Stowarzyszenie„) ma zaszczyt powiadomić o zwołaniu, w trybie art. 20 Statutu Stowarzyszenia, Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 października 2022 roku (sobota), o godz. 10:00 w Bytomiu, przy ul. Pułaskiego 71 Sala konferencyjna lodowisko im Braci Nikodemowiczów


Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Mariusz Tymczyszyn


Koleżanki i Koledzy

Polskie Stowarzyszenie Sędziów Hokeja zawarło współpracę z BenefitSystem na korzystanie z obiektów w ramach Kart MuliSport

Najważniejsze informacje dotyczące współpracy:

RÓŻNE KARTY
Karty MultiSport Plus, MultiSport Classic oraz MultiSport Light w ramach jednej umowy – każdy Sędzia może podjąć decyzję, który typ karty byłby dla niego odpowiedni.

ZMIANY                             
Sędziowie w każdym miesiącu mogą wymieniać karty, zgłosić rezygnację lub chęć posiadania karty. Wszystkie zmiany zgłaszają Państwo do nas na 10 dni roboczych przed okresem rozliczeniowym, którego dotyczą.

DODATKOWE KARTY      
Każdy Sędzia, zamawiający kartę dla siebie może wykupić dodatkowe karty:
– jedną dla osoby towarzyszącej dorosłej (tj. powyżej 15go roku życia)

– dwie karty MultiSport Senior (tj. dla osób powyżej 60go roku życia)

– karty MultiSport Student (tj. od 16 do 26 roku życia)
– karty dla dzieci (tj. do 15go roku życia)


Lista wszystkich obiektów akceptujących poszczególne typy kart, dostępna jest w naszej wyszukiwarce: http://obiektymultisport.pl

Karta MultiSport to również szereg bezpłatnych atrakcji, m.in.:

  • Konsultacje z trenerem personalnym – pomoc w ułożeniu planu treningowego
  • Konsultacje z dietetykiem – pomoc w ułożeniu diety
  • Bony do sklepu sportowego Gipara

Szczegółowe informacje na temat dodatków do kart dostępne na stronie: https://www.kartamultisport.pl/atrakcje/

Do dnia 15.11.2020 przyjmujemy drogą mailową wstępne zapisy na powyższe usługi. Po zapoznaniu się jakim dysponujemy zasobem ludzkim będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zdajemy sobie sprawę z obecnie panującej sytuacji epidemicznej, jednak dzięki temu jest czas aby np. rozwiązać umowy z innymi dostawcami podobnych usług.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji.

Łączę Pozdrowienia

Mariusz Tymczyszyn

mail.m.tymczyszyn@silesiasedziahokeja.pl

tel.506183511

Polskie Stowarzyszenie Sędziów Hokeja zaprasza na zajęcia specjalistyczne z techniki jazdy na łyżwach Power Skating.

Zajęcia odbędą się 26.09.2020 Sobota godzina 19:15 w Jastrzębie – Zdrój.

W miarę potrzeb i zainteresowania zajęcia odbywać będą się cyklicznie.

Serdecznie Zapraszam

Mariusz Tymczyszyn

 

05.06.2019

Komunikat nr 16/2019

Uprzejmie informujemy, że w dn. 12.06.2019r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (Katowice – Janów, ul Szopienicka 66) odbędzie się Walne Zebranie Sędziów Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie. Podczas spotkania m. in. przedstawione zostanie podsumowanie minionego sezonu 2018/2019 oraz przedstawione zostaną założenia na sezon 2019/2020.

http://www.szhl.com.pl/ws_komunikat,1559724604.html

Walne Zebranie

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że do życia zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Sędziów Hokeja

Celem Stowarzyszenia jest: 1) organizacja i zrzeszenie sędziów hokeja 2) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z hokejem 3) propagowanie hokeja jako sportu drużynowego 4) reprezentowanie interesów sędziów, dbanie i umacnianie niezależności sędziów, pośredniczenie w kontaktach między okręgowymi i krajowymi związkami 5) propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportów 6) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie rozwoju dyscypliny
7) współdziałanie w pracach legislacyjnych w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia, 8) reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego, 9) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami sędziowskimi, w szczególności stowarzyszeniami sędziów hokeja, 10) wspieranie członków w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i nabywaniu wiedzy przydatnej w pełnieniu obowiązków sędziowskich 11) integracja środowiska sędziowskiego 12) posiadanie sekcji hokeja na lodzie

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ze sportowym pozdrowiniem

Mariusz Tymczyszyn