W związku z nieobecnością w dniu 13.09.2017r na meczu Juniorów Młodszych MUKS Naprzód Janów – MUKS Orlik Opole, w oparciu o  p. 1. Regulaminu Dyscyplinarnego, kolega Marcin Kołodziej ukarany zostaje karą pieniężną w wysokości ryczałtu brutto należnego na funkcji, na którą został wyznaczony. Do czasu uregulowania należności kolega nie będzie uwzględniany  w obsadzie.

W związku z nieobecnością w dniu 23.09.2017r na meczu II Ligi  STH Wolves Tychy – ŁKS Łódź, w oparciu o  p. 1. Regulaminu Dyscyplinarnego, kolega Krzysztof Gembala ukarany zostaje karą pieniężną w wysokości ryczałtu brutto należnego na funkcji, na którą został wyznaczony. Do czasu uregulowania należności kolega nie będzie uwzględniany  w obsadzie.

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

W dniu 30.09.2017 o godź.11:00 na Lodowisku w Bytomiu odbędzie się drugi ( ostateczny ) termin egzaminów unifikacyjnych dla sędziów lodowych oraz funkcyjnych. Nieobecność bądź brak zaliczenia egzaminów skutkuje brakiem uzyskania licencji na sezon 2017/2018.

Przewodniczący WS SZHL

Mariusz Tymczyszyn

W imieniu WS ŚZHL przypominam o konieczności dokonania Opłaty Licencyjnej oraz wpłaty do Kasy Koleżeńskiej na sezon 2017/2018. Termin płatności mija 30.09.2017r. Osoby, które nie dokonają w tym terminie stosownych opłat zostaną zawieszone do czasu uregulowania należności.

W związku z nieobecnością w dniu 15.09.2017r na meczu PHL JKH Jastrzębie – Automatyka Gdańsk, w oparciu o  p. 1. Regulaminu Dyscyplinarnego, kolega Mateusz Cieśla ukarany zostaje karą pieniężną w wysokości ryczałtu brutto należnego na funkcji, na którą został wyznaczony. Do czasu uregulowania należności kolega nie będzie uwzględniany  w obsadzie.

W związku z nieobecnością w dniu 16.09.2017r na meczu Młodzików MOSM Tychy – TMH Polonia Bytom, w oparciu o  p. 1. Regulaminu Dyscyplinarnego, kolega Rafał Gawron ukarany zostaje karą pieniężną w wysokości ryczałtu brutto należnego na funkcji, na którą został wyznaczony. Do czasu uregulowania należności kolega nie będzie uwzględniany  w obsadzie.

Przypominamy, że w oparciu o p. 15 Regulaminu Dyscyplinarnego, dopuszczalne są zmiany w obsadzie sędziowskiej po uwzględnieniu tego faktu z Referatem Obsady. Każda zmiana pociąga za sobą konieczność dokonania wpłaty do Kasy Koleżeńskiej w wysokości 10,00 zł. Wpłaty należy dokonać u obsadowego do dnia ukazania się nowej obsady, w przeciwnym wypadku  nastąpi odsunięcie od obsad do czasu uregulowania należności. W związku z powyższym informujemy, że począwszy od obsady nr 5 przedstawionej wyżej ustalenia będą poddane bardzo szczegółowej kontroli.

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski