Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Hokeja (dalej jako: „Stowarzyszenie„) ma zaszczyt powiadomić o zwołaniu, w trybie art. 20 Statutu Stowarzyszenia, Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 października 2022 roku (sobota), o godz. 10:00 w Bytomiu, przy ul. Pułaskiego 71 Sala konferencyjna lodowisko im Braci Nikodemowiczów


Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Mariusz Tymczyszyn


Koleżanki i Koledzy

Polskie Stowarzyszenie Sędziów Hokeja zawarło współpracę z BenefitSystem na korzystanie z obiektów w ramach Kart MuliSport

Najważniejsze informacje dotyczące współpracy:

RÓŻNE KARTY
Karty MultiSport Plus, MultiSport Classic oraz MultiSport Light w ramach jednej umowy – każdy Sędzia może podjąć decyzję, który typ karty byłby dla niego odpowiedni.

ZMIANY                             
Sędziowie w każdym miesiącu mogą wymieniać karty, zgłosić rezygnację lub chęć posiadania karty. Wszystkie zmiany zgłaszają Państwo do nas na 10 dni roboczych przed okresem rozliczeniowym, którego dotyczą.

DODATKOWE KARTY      
Każdy Sędzia, zamawiający kartę dla siebie może wykupić dodatkowe karty:
– jedną dla osoby towarzyszącej dorosłej (tj. powyżej 15go roku życia)

– dwie karty MultiSport Senior (tj. dla osób powyżej 60go roku życia)

– karty MultiSport Student (tj. od 16 do 26 roku życia)
– karty dla dzieci (tj. do 15go roku życia)


Lista wszystkich obiektów akceptujących poszczególne typy kart, dostępna jest w naszej wyszukiwarce: http://obiektymultisport.pl

Karta MultiSport to również szereg bezpłatnych atrakcji, m.in.:

  • Konsultacje z trenerem personalnym – pomoc w ułożeniu planu treningowego
  • Konsultacje z dietetykiem – pomoc w ułożeniu diety
  • Bony do sklepu sportowego Gipara

Szczegółowe informacje na temat dodatków do kart dostępne na stronie: https://www.kartamultisport.pl/atrakcje/

Do dnia 15.11.2020 przyjmujemy drogą mailową wstępne zapisy na powyższe usługi. Po zapoznaniu się jakim dysponujemy zasobem ludzkim będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zdajemy sobie sprawę z obecnie panującej sytuacji epidemicznej, jednak dzięki temu jest czas aby np. rozwiązać umowy z innymi dostawcami podobnych usług.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji.

Łączę Pozdrowienia

Mariusz Tymczyszyn

mail.m.tymczyszyn@silesiasedziahokeja.pl

tel.506183511

Polskie Stowarzyszenie Sędziów Hokeja zaprasza na zajęcia specjalistyczne z techniki jazdy na łyżwach Power Skating.

Zajęcia odbędą się 26.09.2020 Sobota godzina 19:15 w Jastrzębie – Zdrój.

W miarę potrzeb i zainteresowania zajęcia odbywać będą się cyklicznie.

Serdecznie Zapraszam

Mariusz Tymczyszyn

 

05.06.2019

Komunikat nr 16/2019

Uprzejmie informujemy, że w dn. 12.06.2019r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (Katowice – Janów, ul Szopienicka 66) odbędzie się Walne Zebranie Sędziów Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie. Podczas spotkania m. in. przedstawione zostanie podsumowanie minionego sezonu 2018/2019 oraz przedstawione zostaną założenia na sezon 2019/2020.

http://www.szhl.com.pl/ws_komunikat,1559724604.html

Walne Zebranie

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że do życia zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Sędziów Hokeja

Celem Stowarzyszenia jest: 1) organizacja i zrzeszenie sędziów hokeja 2) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z hokejem 3) propagowanie hokeja jako sportu drużynowego 4) reprezentowanie interesów sędziów, dbanie i umacnianie niezależności sędziów, pośredniczenie w kontaktach między okręgowymi i krajowymi związkami 5) propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportów 6) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie rozwoju dyscypliny
7) współdziałanie w pracach legislacyjnych w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia, 8) reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego, 9) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami sędziowskimi, w szczególności stowarzyszeniami sędziów hokeja, 10) wspieranie członków w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i nabywaniu wiedzy przydatnej w pełnieniu obowiązków sędziowskich 11) integracja środowiska sędziowskiego 12) posiadanie sekcji hokeja na lodzie

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ze sportowym pozdrowiniem

Mariusz Tymczyszyn

W zawiązku z tym, że obsługa meczy w ramach ŚALH jest dobrowolna. Wszyscy sędziowie, którzy nie chcą obsługiwać spotkań w lidze amatorskiej proszonę są o przesłanie informacji mailowo: gerbar1956@wp.pl

W załączeniu przekazujemy treść pisma, jakie wystosował Pełnomocnik ze strony Zarządu SZHL ds nadzoru nad pracą sędziów – Jan Miszek

 

Katowice  dnia 15.09.2018r.

 

Koleżanki i Koledzy sędziowie  SZHL

 

W związku z udzieleniem mi przez Zarząd SZHL  pełnomocnictwa do pełnienia obowiązku  nadzoru  nad pracą sędziów, do czasu powołania nowego WS, pragnę Was zapewnić że dołożę  wszelkich starań, aby prace sędziów były wypełniane na bieżąco i rozgrywki przebiegały bez zbędnych przeszkód.

Wszystkie regulaminy, obowiązki i ustalenia przed sezonem przez odwołany Zarząd  WS pozostają bez zmian i nadal obowiązują.

Jedyną zmianą jest miejsce ukazywania się obsad czy komunikatów WS SZHL.

Będzie to publikowane na stronie SZHL w zakładce „Sędziowie”.

Referatem obsady kierował będzie kol. Gerard Bartecki , do nie też należy kierować wszelką niedyspozycyjność.

 

Uwagi i wnioski, na temat pracy WS proszę kierować na adres janmiszek@op.pl

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Jan Miszek

 

Szanowne koleżanki i koledzy sędziowie

W związku  podjętą Uchwałą Zarządu SZHL o odwołaniu Wydziału Sędziowskiego w składzie Mariusz Tymczyszyn, Mariusz Smura, Marcin Polak, Marcin Krężel, Robert Kaczanowski, Barbara Kucharczyk.

Pragnę podziękować w imieniu własnym jak również całego wydziału za dotychczasową współpracę.

Wyrażamy nadzieję że podjęte przez nas działania były prowadzone zgodnie z wolą i oczekiwaniami środowiska sędziowskiego.

Jednocześnie pragnę wszystkim życzyć sukcesów na arenach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

W wszelkich sprawach związanych z pracą sędziów proszę o kontakt z Panem Janem Miszkiem któremu Zarząd SZHL udzielił pełnomocnictwa do pełnienia obowiązku nadzoru nad bieżącą pracą sędziów do czasu powołania wydziału sędziowskiego SZHL.

Ze sportowym pozdrowieniem

Mariusz Tymczyszyn

 

W dniu 29.09 na lodowisku w Bytomiu odbędzie się druga tura egzaminów dla wszystkich uczestników, którzy nie mogli uczestniczyć w egzaminach odbywających się w Jastrzębiu Zdroju.

Na spotkanie proszeni są również wszyscy sędziowie kandydaci. Także ci którzy zaliczyli testy w Jastrzębiu.

Plan kursu przewiduje.

Egzamin dla sędziów funkcyjnych.

Egzamin praktyczny dla sędziów lodowych

Egzamin dla sekretarzy

Egzamin dla spikerów

Szkolenie kończące kurs dla kandydatów.

Szczegółowy plan wraz z godzinami zostanie podany niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dostępności godzin lodu.

Jednocześnie przypominam że jest to ostateczny termin na uzyskanie licencji na sezon 2018/2019

Do 30 września należy opłacić wszelkie opłaty licencyjne.

Za Zarząd

Mariusz Tymczyszyn

 

 

 

 

Witam

Przedstawiam komunikat przesłany do klubów, przez Zarząd SZHL

Komunikat Zarządu SZHL

Poniżej zamieszczam link do tabeli ryczałtów sędziowskich, które są zatwierdzone przez zarząd SZHL i będą obowiązywać do dnia 31.12.2018 roku.

Zarząd SZHL do dnia 20.10.2018 roku przedstawi klubom nowe ryczałty, które będą obowiązywać od dnia 01.01.2019 roku.

Wcześniej przedstawimy klubom projekt ryczałtów do analizy oraz nowy system obsad sędziowskich i nowy system rozliczeń delegacji sędziowskich.

Nadmieniam, że od czterech sezonów ryczałty obowiązujące w okręgu śląskim pozostają bez zmian. Mając na uwadze, że do 31.12.2018 budżety klubów są  podzielone nowe ryczałty przedstawimy w takim czasie aby istniała możliwość uwzględnienia ich w  budżetach na 2019 rok

http://www.szhl.com.pl/glowna,1536507225.html

 

Pozdrawiam

Danuta Piorun

Sekretarz SZHL

500 081 548

Wydział Sędziowski SZHL informuje obowiązku zgłaszania terminu rozgrywania spotkań, oraz o określaniu braku dyspozycyjności.

Kluby:

Informacja o meczach podawana w każdy poniedziałek do godź 16:00

W informacji powinny być podane wszystkie mecze od czwartku bieżącego tygodnia do środy następnego tygodnia.

W komunikacie powinno być zawarte: kategoria rozgrywek, nr meczu, pełne nazwy drużyn, data, godzina rozpoczęcia meczu.

Młodzik nr 1

MOSM Tychy – MUKS Naprzód Janów

10.09.2018 godż 12:00

Sędziowie:

Brak dyspozycyjności na obsługę spotkań  zgłaszamy w każdy poniedziałek do godziny 16:00. Dyspozycyjność określamy od czwartku bieżącego tygodnia do środy następnego tygodnia.

W przypadku braku przesłania dyspozycyjności referat obsad uznaje jako pełną dyspozycję do obsługi spotkań.

Informację należy przesyłać:

Referat obsad:

lodowi, funkcyjni, kluby  obsada@silesiasedziahokeja.pl

dla sędziów funkcyjnych Gerard Bartecki gerbar1956@wp.pl

dla sędziów lodowych Marcin Polak m.polak@silesiasedziahokeja.pl

 

Przewodniczący WS SZHL

Mariusz Tymczyszyn

 

 

Uprzejmie informujemy, że gotowe jest już pełne zestawienie indywidualnych opłat sędziowskich na sezon 2018/2019. Wysokość opłat przekazywana będzie każdej osobie indywidualnie, po przesłaniu stosownego zapytania na  na adres mailowy: r.kaczanowski@silesiasedziahokeja.pl

Wskazaną  kwotę należy wpłacić na konto:

65 1750 0012 0000 0000 3897 3339

Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach

ul. Szopienicka 66

40-431 Katowice

W tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko – opłata sędziowska 2018/2019” .

 

Przypominamy, że dokonanie stosownych wpłat jest jednym z warunków koniecznych do uwzględnienia sędziego w obsadach

W imieniu WS SZHL

Robert Kaczanowski