Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Hokeja (dalej jako: „Stowarzyszenie„) ma zaszczyt powiadomić o zwołaniu, w trybie art. 20 Statutu Stowarzyszenia, Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 października 2022 roku (sobota), o godz. 10:00 w Bytomiu, przy ul. Pułaskiego 71 Sala konferencyjna lodowisko im Braci Nikodemowiczów


Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Mariusz Tymczyszyn


Leave a reply