1. Organizacja i zrzeszenie sędziów hokeja 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z hokejem 3. Propagowanie hokeja jako sportu drużynowego 4. Reprezentowanie interesów sędziów, dbanie i umacnianie niezależności sędziów, pośredniczenie w kontaktach między okręgowymi i krajowymi związkami 5. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportów 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie rozwoju dyscypliny 7. Współdziałanie w pracach legislacyjnych w zakresie obejmującym cele stowarzyszenia 8. Reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego 9. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami sędziowskimi, w szczególności stowarzyszeniami sędziów hokeja 10. Wspieranie członków w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i nabywaniu wiedzy przydatnej w pełnieniu obowiązków sędziowskich 11. Integracja środowiska sędziowskiego 12. Posiadanie sekcji hokeja na lodzie

 Zarząd :

        Mariusz Tymczyszyn PREZES ZARZĄDU

        Adrian Lipiński WICEPREZES DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH

        Marcin Krężel WICEPREZES DO SPRAW FINANSOWYCH

        Bartosz Kaczmarek WICEPREZES DO SPRAW SZKOLENIA

Komisja Rewizyjna:

       Patryk Puławski

       Marcin Polak

       Mateusz Krzywda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply