Our faculty, staff and students share write my essay their knowledge and expertise and the resources of the university with citizens in every corner of the state through more than 700 public service and outreach programs By introducing this scheme, qaa wants to ensure that students and their parents get a fair idea about the quality and standard of education in https://proessaywriting.org any uk educational institute Is it my admission possible online essay writer in any best ranked university and also tuition free

W zawiązku z tym, że obsługa meczy w ramach ŚALH jest dobrowolna. Wszyscy sędziowie, którzy nie chcą obsługiwać spotkań w lidze amatorskiej proszonę są o przesłanie informacji mailowo: gerbar1956@wp.pl

W załączeniu przekazujemy treść pisma, jakie wystosował Pełnomocnik ze strony Zarządu SZHL ds nadzoru nad pracą sędziów – Jan Miszek

 

Katowice  dnia 15.09.2018r.

 

Koleżanki i Koledzy sędziowie  SZHL

 

W związku z udzieleniem mi przez Zarząd SZHL  pełnomocnictwa do pełnienia obowiązku  nadzoru  nad pracą sędziów, do czasu powołania nowego WS, pragnę Was zapewnić że dołożę  wszelkich starań, aby prace sędziów były wypełniane na bieżąco i rozgrywki przebiegały bez zbędnych przeszkód.

Wszystkie regulaminy, obowiązki i ustalenia przed sezonem przez odwołany Zarząd  WS pozostają bez zmian i nadal obowiązują.

Jedyną zmianą jest miejsce ukazywania się obsad czy komunikatów WS SZHL.

Będzie to publikowane na stronie SZHL w zakładce „Sędziowie”.

Referatem obsady kierował będzie kol. Gerard Bartecki , do nie też należy kierować wszelką niedyspozycyjność.

 

Uwagi i wnioski, na temat pracy WS proszę kierować na adres janmiszek@op.pl

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Jan Miszek

 

Szanowne koleżanki i koledzy sędziowie

W związku  podjętą Uchwałą Zarządu SZHL o odwołaniu Wydziału Sędziowskiego w składzie Mariusz Tymczyszyn, Mariusz Smura, Marcin Polak, Marcin Krężel, Robert Kaczanowski, Barbara Kucharczyk.

Pragnę podziękować w imieniu własnym jak również całego wydziału za dotychczasową współpracę.

Wyrażamy nadzieję że podjęte przez nas działania były prowadzone zgodnie z wolą i oczekiwaniami środowiska sędziowskiego.

Jednocześnie pragnę wszystkim życzyć sukcesów na arenach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

W wszelkich sprawach związanych z pracą sędziów proszę o kontakt z Panem Janem Miszkiem któremu Zarząd SZHL udzielił pełnomocnictwa do pełnienia obowiązku nadzoru nad bieżącą pracą sędziów do czasu powołania wydziału sędziowskiego SZHL.

Ze sportowym pozdrowieniem

Mariusz Tymczyszyn

 

W dniu 29.09 na lodowisku w Bytomiu odbędzie się druga tura egzaminów dla wszystkich uczestników, którzy nie mogli uczestniczyć w egzaminach odbywających się w Jastrzębiu Zdroju.

Na spotkanie proszeni są również wszyscy sędziowie kandydaci. Także ci którzy zaliczyli testy w Jastrzębiu.

Plan kursu przewiduje.

Egzamin dla sędziów funkcyjnych.

Egzamin praktyczny dla sędziów lodowych

Egzamin dla sekretarzy

Egzamin dla spikerów

Szkolenie kończące kurs dla kandydatów.

Szczegółowy plan wraz z godzinami zostanie podany niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dostępności godzin lodu.

Jednocześnie przypominam że jest to ostateczny termin na uzyskanie licencji na sezon 2018/2019

Do 30 września należy opłacić wszelkie opłaty licencyjne.

Za Zarząd

Mariusz Tymczyszyn

 

 

 

 

Witam

Przedstawiam komunikat przesłany do klubów, przez Zarząd SZHL

Komunikat Zarządu SZHL

Poniżej zamieszczam link do tabeli ryczałtów sędziowskich, które są zatwierdzone przez zarząd SZHL i będą obowiązywać do dnia 31.12.2018 roku.

Zarząd SZHL do dnia 20.10.2018 roku przedstawi klubom nowe ryczałty, które będą obowiązywać od dnia 01.01.2019 roku.

Wcześniej przedstawimy klubom projekt ryczałtów do analizy oraz nowy system obsad sędziowskich i nowy system rozliczeń delegacji sędziowskich.

Nadmieniam, że od czterech sezonów ryczałty obowiązujące w okręgu śląskim pozostają bez zmian. Mając na uwadze, że do 31.12.2018 budżety klubów są  podzielone nowe ryczałty przedstawimy w takim czasie aby istniała możliwość uwzględnienia ich w  budżetach na 2019 rok

http://www.szhl.com.pl/glowna,1536507225.html

 

Pozdrawiam

Danuta Piorun

Sekretarz SZHL

500 081 548

Wydział Sędziowski SZHL informuje obowiązku zgłaszania terminu rozgrywania spotkań, oraz o określaniu braku dyspozycyjności.

Kluby:

Informacja o meczach podawana w każdy poniedziałek do godź 16:00

W informacji powinny być podane wszystkie mecze od czwartku bieżącego tygodnia do środy następnego tygodnia.

W komunikacie powinno być zawarte: kategoria rozgrywek, nr meczu, pełne nazwy drużyn, data, godzina rozpoczęcia meczu.

Młodzik nr 1

MOSM Tychy – MUKS Naprzód Janów

10.09.2018 godż 12:00

Sędziowie:

Brak dyspozycyjności na obsługę spotkań  zgłaszamy w każdy poniedziałek do godziny 16:00. Dyspozycyjność określamy od czwartku bieżącego tygodnia do środy następnego tygodnia.

W przypadku braku przesłania dyspozycyjności referat obsad uznaje jako pełną dyspozycję do obsługi spotkań.

Informację należy przesyłać:

Referat obsad:

lodowi, funkcyjni, kluby  obsada@silesiasedziahokeja.pl

dla sędziów funkcyjnych Gerard Bartecki gerbar1956@wp.pl

dla sędziów lodowych Marcin Polak m.polak@silesiasedziahokeja.pl

 

Przewodniczący WS SZHL

Mariusz Tymczyszyn

 

 

Uprzejmie informujemy, że gotowe jest już pełne zestawienie indywidualnych opłat sędziowskich na sezon 2018/2019. Wysokość opłat przekazywana będzie każdej osobie indywidualnie, po przesłaniu stosownego zapytania na  na adres mailowy: r.kaczanowski@silesiasedziahokeja.pl

Wskazaną  kwotę należy wpłacić na konto:

65 1750 0012 0000 0000 3897 3339

Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach

ul. Szopienicka 66

40-431 Katowice

W tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko – opłata sędziowska 2018/2019” .

 

Przypominamy, że dokonanie stosownych wpłat jest jednym z warunków koniecznych do uwzględnienia sędziego w obsadach

W imieniu WS SZHL

Robert Kaczanowski