Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że dnia 17. 11. 2017 r. zmarł śp. . Janusz Hejnowicz, sędzia klasy międzynarodowej, obserwator z ramienia Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Miał 71 lat.

Cześć Jego pamięci! .

Leave a reply