Kurs odbędzie się w dniu 28.08.2013r. godz. 17.00. Katowice Janów „Euro Hotel”.
Program kursu:
godzina 17.00 pisemny egzamin dla sędziów funkcyjnych 30 pytań,
– proszę przygotować się na podstawie pytań jak w roku ubiegłym ze szczególnym uwzględnieniem przykładów kar. (kary równoczesne, odłożone).
godzina 17.45  – zebranie  – kol. Jan Miszek,
– sprawdzenie książeczek zdrowia – kol. Mariusz Tymczyszyn,
–  sprawdzenie polisy ubezpieczeniowej (oryginał do wglądu) – kol.  Barbara Kucharczyk,
–  przyjęcie wpłat  – kol. Henryk Botor,
godzina 19.00 egzamin dla sędziów lodowych na rzutniku 30 pytań – dwie tury. I grupa godz. 19.00. II grupa godz. 19.30 – kol. Leszek Kubiszewski, kol. Ryszard Piotrowski, kol. Włodzimierz Zarodkiewicz.

W egzaminach  uczestniczą sędziowie szczebla centralnego oraz sędziowie okręgowi.
Proszę wszystkich sędziów prowadzących zawody na tafli o rzetelne przygotowanie się do egzaminów. Na dzień dzisiejszy nie wszyscy sędziowie szczebla centralnego będą uczestniczyć w kursie centralnym.
Egzamin w Naszym okręgu będzie podstawą zaliczenia egzaminu szczebla centralnego i prowadzenia zawodów na szczeblu centralnym.  ( pytania egzaminacyjne i pytania z arkuszy szkoleniowych umieszczone na Naszej stronie są formą pomocy a nie podstawowym elementem zadania egzaminu).
Egzamin praktyczny (testy na lodzie) dla sędziów prowadzących zawody na tafli odbędzie się w późniejszym terminie.
W przypadku jakichkolwiek zmian lub ustaleń dotyczących kursu okręgowego lub centralnego, będziemy kolegów i koleżanki  informować na bieżąco.
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz usprawiedliwienia co do nieobecności proszę przesyłać do Pani Basi Kucharczyk pocztą meilową lub pisemną do dnia 15.08.2013r.

Przypominamy, iż wszystkie mecze sparingowe sędziowane przez kolegów muszą być zgłaszane do kol. Mariusza Tymczyszyn.

Pozdrawiam Basia Kucharczyk

Je kleiner h wird, desto besser stimmt die näherungslösung mit der exakten lösung überein und desto höher ist der rechenaufwand

Leave a reply