Uprzejmie informujemy, że wzorem minionego sezonu, wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Sekretarza lub Spikera podczas spotkań w nadchodzącym sezonie 2017/2018 muszą przejść z wynikiem pozytywnym proces weryfikacji. Zostanie  ona przeprowadzona w następujących krokach:

1. Do 31. 05. 2017r. wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Sekretarza lub Spikera, proszone są o przesłanie swoich kandydatur na adres: r. kaczanowski@silesiasedziahokeja. pl W treści maila wystarczy wpisać hasło „SEKRETARZ” lub/i  „SPIKER”. 2. Do 16. 07. 2017r. do wszystkich osób, które zgłoszą swój akces do pełnienia funkcji Sekretarza lub Spikera przesłane zostaną uaktualnione materiały szkoleniowe WS ŚZHL. 3. W dniu 28. 08. 2017r. przeprowadzone zostanie szkolenie Sekretarzy. W ramach tego szkolenia omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w protokołach sezonu 2016/2017, omówione zostaną zmiany obowiązujące w sezonie 2017/2018 a dla zainteresowanych osób udzielone zostaną dodatkowe, szczegółowe wyjaśnienia dotyczące prawidłowego wypełniania protokołów. Szkolenie to jest nieobowiązkowe. 4. W dniu 02. Skinner box the box skinner darwin essay buy online used to research on animal behavior. 09. 2017r. przeprowadzony zostanie sprawdzian weryfikacyjny zarówno dla Sekretarzy jak i Spikerów. Sprawdzian Sekretarzy polegać będzie na prawidłowym wypełnieniu protokołu w określonym czasie, w oparciu o dostarczone sytuacje meczowe. Sprawdzian Spikerów polegać będzie na wypełnieniu prostego testu obejmującego znajomość  podstawowych komunikatów Spikera podczas meczów hokeja na lodzie. Udział w sprawdzianach jest obowiązkowy. 5. Dzień 02. 10. 2017r. to I termin poprawkowy. 6. Dzień 06. 11. 2017r. to II termin poprawkowy.  

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

 

Leave a reply