W związku z licznymi sygnałami docierającymi do Wydziału Sędziowskiego SZHL dotyczącymi braku płatności za pełnione funkcje podczas meczy.

Proszę w terminie do 10.11.2016 przesłać na adres mailowy:m.tymczyszyn@silesiasedziahokeja.pl zestawienie nie wypłaconych delegacji wpisując w temacie maila ZALEGŁOŚĆ

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego SZHL

Mariusz Tymczyszyn

Uprzejmie informujemy, że w dn. 22.10.2016 r.  (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (Katowice, ul. Szopienicka 66) odbędzie się szkolenie Sekretarzy (osób które wcześniej zgłosiły swój udział) połączone z testem sprawdzającym stopień  przyswojenia umiejętności wypełniania protokołów meczowych.  Ramowy plan szkolenia przedstawia się następująco:

1. Omówienie ewentualnych niejasności wynikających z przekazanych drogą mailową materiałów szkoleniowych.

2. Test sprawdzający stopień przyswojenia umiejętności wypełnienia protokołów meczowych

3. Szkolenie z obsługi wprowadzanego przez ŚZHL elektronicznego systemu wypełniania protokołów meczowych.

Ze względu na ograniczone ramy czasowe oraz obszerność materiału szkoleniowego prosimy o punktualne przybycie

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

Wydział Sędziowski ŚZHL informuje, że do szkolenia Sekretarzy zgłosiły się następujące osoby: Krzysztof Podsiadło, Marek Cholewa, Edward Malara, Mariusz Drobik, Patryk Sikora, Natalia Suchanek, Sebastian Molenda, Marcin Polak, Adam Korczyk, Mariusz Tymczyszyn, Piotr Matlakiewicz, Krzysztof Kozłowski, Jarosław Syrek, Mateusz Cieśla, Jacek Bernacki, Jan Miszek, Piotr Zamożniak, Kasper Biegun, Michał Kogut, Łukasz Sośnierz, Michalina Burzyńska, Marcin Miszek, Patryk Puławski, Patryk Roemisch, Sebastian Kryś, Mariusz Smura, Barbara Kucharczyk, Marcin Krężel, Adrian Lipiński, Gerard Bartecki, Henryk Botor oraz Mateusz Kucharewicz.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktualne wytyczne IIHF dotyczące protokołów meczowych. Odbędzie się ono w trzech etapach:

Etap I - W najbliższych dniach wszyscy uczestnicy kursu otrzymają na swoje skrzynki e-mail wytyczne dotyczące prawidłowego wypełniania poszczególnych rubryk protokołu. Wytyczne te będą materiałem do indywidualnego przyswojenia sobie obowiązujących zasad.

Etap II - Odbędzie się  spotkanie wszystkich  uczestników szkolenia, podczas którego omówione zostaną ewentualne pytania wynikające z problemów interpretacji wytycznych.

Etap III – Po zakończeniu wspomnianego  wyżej spotkania wszyscy uczestnicy kursu,  w formie sprawdzianu przyswojonej wiedzy, w oparciu o dostarczone wraz z pustym protokołem sytuacje meczowe (strzelenie bramki, nałożenie kary itp.) wypełnią protokół meczowy.

Prawidłowe wypełnienie protokołu będzie warunkiem zaliczenia kursu.

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski