Uprzejmie informujemy, że w dn. 22.10.2016 r.  (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (Katowice, ul. Szopienicka 66) odbędzie się szkolenie Sekretarzy (osób które wcześniej zgłosiły swój udział) połączone z testem sprawdzającym stopień  przyswojenia umiejętności wypełniania protokołów meczowych.  Ramowy plan szkolenia przedstawia się następująco:

1. Omówienie ewentualnych niejasności wynikających z przekazanych drogą mailową materiałów szkoleniowych.

2. Test sprawdzający stopień przyswojenia umiejętności wypełnienia protokołów meczowych

3. Szkolenie z obsługi wprowadzanego przez ŚZHL elektronicznego systemu wypełniania protokołów meczowych.

Ze względu na ograniczone ramy czasowe oraz obszerność materiału szkoleniowego prosimy o punktualne przybycie

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

Zgodnie z poniższym zapisem Regulaminu Wydziału Sędziowskiego SZHL

& 8

1. Sędziowie  zobowiązani są do wnoszenia opłat koniecznych dla prowadzenia działalności WS SZHL w postaci:

  • składek na kasę koleżeńską,
  • stosownych opłat licencyjnych na dany sezon,

W związku z niespełnieniem powyższego zapisu odsunięci od pełnienia funkcji sędziego od bieżącej obsady nr 6 są następujący sędziowie:

Bajon Paweł Dybaś Łukasz Mazur Dawid Puławski Patryk Stępień Bartłomiej Dominiczewski Przemysław Granek Andrzej Koźlik Jan Papoń Paweł Zarodkiewicz Włodzimierz Kosidło Jarosław Bernacki Jacek Klich Grzegorz Madeksza Paweł Matlakiewicz Piotr Kołodziej Marcin Gawron Rafał Pyrskała Patryk

Jednocześnie przypominam

& 7

1.  Sędziowie zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz  aktywnego uczestniczenia w działalności Wydziału                                                                                              Sędziowskiego.                                                                                      
6.  Sędzia może zgłosić przed lub w trakcie trwania sezonu prośbę na piśmie o czasowe zwolnienie  go z obowiązków  sędziowskich ( nie wykazywać go w obsadach  sędziowskich na mecze ) nie dłużej jednak niż  1 miesiąc.
    Po tym okresie  jeżeli nie zgłosi swojej  gotowości do sędziowania będzie  urlopowany do końca sezonu i traci licencje na dany sezon.

Ostateczny termin opłat regulaminowych określa się na 31.10.2016

Do momentu nieuregulowania zaległości brak uwzględniania w obsadzie

Po upływie powyższego terminu sędzia traci ważność licencji na sezon 2016/2017

Wszelkie pytania dotyczące wysokości opłat należy składać do Roberta Kaczanowskiego

 

Za Zarząd

Mariusz Tymczyszyn

 

W najbliższy weekend rozpoczynają się rozgrywki sezonu 2016/2017.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z regulaminami  rozgrywek.

Regulaminy znajdują się na stronach

http://pzhl.org.pl/pzhl/regulaminy

http://pzhl.org.pl/images/REGULAMIN_PLHK_2016-2017.pdf

http://www.szhl.com.pl/regulaminy.html

 

Ze Sportowym pozdrowieniem

Mariusz Tymczyszyn

 

W dniu 22 sierpnia  Zarząd Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie zatwierdził uchwałą skład Wydziału Sędziowskiego SZHL

Skład Zarządu Wydziału Sędziowskiego SZHL 2016-2020

Mariusz Tymczyszyn przewodniczący

Mariusz Smura v-ce przewodniczący referat ds. szkolenia

Marcin Polak v-ce przewodniczący referat ds. obsady

Marcin Krężel sekretarz

Robert Kaczanowski skarbnik

Barbara Kucharczyk członek zarządu

 

obsada sędziów funkcyjnych

Adrian Lipiński:  Katowice – Janów

Gerard Bartecki: Jastrzębie Zdrój – Tychy

Edward Malara: Sosnowiec

Marcin Polak: Bytom-Ruda Śląska-Opole

 

 

 

 

 

Sędziowie sekretarze

1.W zawodach objętych Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego. Sekretarz zawodów sporządza protokół meczowy z poszczególnych spotkań w formie elektronicznej on – line i przesyła pocztą elektroniczną natychmiast po zakończeniu meczu do organizatora rozgrywek.
2.Oryginał protokołu sekretarz zawodów przesyła pocztą do organizatora rozgrywek w ciągu 24 godzin /jeżeli jest to dzień wolny od pracy, oryginał należy przesłać w pierwszym dniu roboczym
Kara na sekretarza zawodów za nie przesłanie protokołu bezpośrednio po meczu pocztą elektroniczną oraz nie przesłanie oryginału protokołu zgodnie z §70 .
a)  PHL, I liga – 200,00 zł.
b) pozostałe w tym:– 100,00 zł.
– PLHK
– II liga
– III liga
– rozgrywki młodzieżowe

UWAGA:
Opłaty za uchybienia regulaminowo – organizacyjne dotyczące I ligi, II ligi, III ligi, CLJ, JM oraz w barażach i finałach grup młodzieżowych należy regulować w PZHL, natomiast za pozostałe w okręgach prowadzących dane rozgrywki

W przypadku braku możliwości wysłania protokołu z lodowiska należy wpisać odpowiednią adnotację do protokołu.

Wszelkie opóźnienia związane z wysyłaniem protokołu powinny zawierać odpowiednią adnotację o przyczynach opóźnienia

W przypadku braku sędziów bramkowych w czasie meczy PHL odpowiedzialni za statystyki obron bramkarzy są sędziowie kar

 

Za Zarząd

 Kucharczyk Barbara

Kolejny egzamin – szkolenie  dla sędziów lodowych i funkcyjnych odbędzie się w dniu 21.09.2015r. o godz. 18.00 w siedzibie SZHL w Katowicach.

Na szkolenie zaproszono: Mastalarz, Oleś, Cieśla, Grzelachowski, Kaczor, Lipiński G, Sowa, Udolf, Cholewa, Drobik, Kotuła, Malara, Botor, Drabik, Kwiatkowski, Żak, Pabisiak, Madeksza Paweł, Podsiadło K, Kryś,

 

Wydział Szkolenia

Leszek Kubiszewski