Technical writing is actually a sort of authorship that’s extensively utilised to prepare manuals, outline of new electronic goods, instructions on how best to operate a specific machine, etc.. Specialized writing doesn’t mean that you just translate advice unquestioningly. Imagery is the greatest instrument you’re able to writing websites utilize in detailed writing. Continue reading

Правила игровых аппаратов несложные. Правила этой стратегии просты и одновременно сложны, потому что она требует не бездумного нажатия на кнопки слота, а заранее продуманной схемы игры. Continue reading

26 stycznia  o godzinie 18:00 w siedzibie Śląskiego Związku hokeja na Lodzie przy ul Szopienickiej 66 Katowice odbędzie się seminarium szkoleniowe dla wszystkich sędziów lodowych.

Szkolenie z zakresu przepisów gry, omówienie arkuszy korespondencyjnych oraz wybrane sytuacje na lodzie.

Wydział Szkolenia

Leszek Kubiszewski

W dniu 29.12.2015 r w godzinach 19.15 – 21.15 lodowisko RONDO Katowice odbędzie się świąteczno – noworoczny trening dla wszystkich sędziów Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie.
godz. 19.15 – 19.45 zajęcia dla kandydatów, którzy ukończyli  kurs w sezonie 2014/15 oraz 2015/16
godz. 19.45 – 21.15 trening połączony z meczem hokejowym. Obowiązuje sprzęt ochronny.

Leszek Kubiszewski