Uprzejmie informujemy, że wzorem minionego sezonu, wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Sekretarza lub Spikera podczas spotkań w nadchodzącym sezonie 2017/2018 muszą przejść z wynikiem pozytywnym proces weryfikacji.  Zostanie  ona przeprowadzona w następujących krokach:

1. Do 31.05.2017r. wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Sekretarza lub Spikera, proszone są o przesłanie swoich kandydatur na adres: r.kaczanowski@silesiasedziahokeja.pl W treści maila wystarczy wpisać hasło „SEKRETARZ” lub/i  „SPIKER”.

2. Do 16.07.2017r. do wszystkich osób, które zgłoszą swój akces do pełnienia funkcji Sekretarza lub Spikera przesłane zostaną uaktualnione materiały szkoleniowe WS ŚZHL.

3. W dniu 28.08.2017r. przeprowadzone zostanie szkolenie Sekretarzy. W ramach tego szkolenia omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w protokołach sezonu 2016/2017, omówione zostaną zmiany obowiązujące w sezonie 2017/2018 a dla zainteresowanych osób udzielone zostaną dodatkowe, szczegółowe wyjaśnienia dotyczące prawidłowego wypełniania protokołów. Szkolenie to jest nieobowiązkowe.

4. W dniu 02.09.2017r. przeprowadzony zostanie sprawdzian weryfikacyjny zarówno dla Sekretarzy jak i Spikerów. Sprawdzian Sekretarzy polegać będzie na prawidłowym wypełnieniu protokołu w określonym czasie, w oparciu o dostarczone sytuacje meczowe. Sprawdzian Spikerów polegać będzie na wypełnieniu prostego testu obejmującego znajomość  podstawowych komunikatów Spikera podczas meczów hokeja na lodzie. Udział w sprawdzianach jest obowiązkowy.

5. Dzień 02.10.2017r. to I termin poprawkowy.

6. Dzień 06.11.2017r. to II termin poprawkowy.

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

 

Dobiega końca sezon 2016/2017, stąd nadszedł czas na krótkie podsumowanie pracy  Sekretarzy wchodzących w skład Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Po przeprowadzonej jesienią ubiegłego roku weryfikacji, aktywnie funkcje Sekretarzy pełniło 14 osób. W tym gronie 9 osób posiadało uprawnienia do prowadzenia wszystkich szczebli rozgrywek natomiast 5 osób wyłącznie do prowadzenia spotkań okręgowych.

W trakcie całego sezonu weryfikacji poprawności zapisów poddane zostały łącznie 422 protokoły meczowe

W grupie rozgrywkowej okręgowej dwóm osobom spośród 14 Sekretarzy udało się nie popełnić ani jednego błędu w protokołach. Średnia liczba błędów w protokołach w tej grupie to 0,77 błędu  w jednym protokole. Najsłabszy, indywidualny, średni wynik to 3,20 błędu w jednym protokole.

W grupie rozgrywkowej centralnej nikomu nie udało się napisać w 100% bezbłędnie wszystkich swoich protokołów. Najlepszy,  indywidualny, średni wynik to 0,08 błędu w jednym protokole.  Średnia liczba błędów w protokole w tej grupie to 0,54 błędu w jednym protokole. Najsłabszy, indywidualny, średni wynik to 1,17 błędu w jednym protokole.

Osoby zainteresowane swoim indywidualnym wynikiem proszę o y kontakt mailowy

Na zakończenie chciałbym poinformować, że wzorem mijającego sezonu, również sezon 2017/2018 poprzedzony zostanie weryfikacją wszystkich osób, które będą zainteresowane pełnieniem funkcji Sekretarza. Szczegółowe informacje, podane zostaną już niebawem.

 

Zakończyła się dodatkowa tura szkolenia unifikacyjnego spikerów dla osób, które nie mogły uczestniczyć w pierwszym, listopadowym terminie. Ostatecznie uprawnienia do pełnienia funkcji spikera w sezonie 2016/2017 uzyskali: Mariusz Smura, Piotr Matlakiewicz, Paweł Papoń, Patryk Puławski, Jarosław Syrek, Łukasz Sośnierz, Ryszard Piotrowski, Mariusz Tymczyszyn, Robert Kaczanowski, Marcin Polak, Sebastian Kryś, Jan Oleś, Witold Obrał, Mateusz Cieśla, Włodzimierz Zarodkiewicz oraz Leszek Kubiszewski.

Kolegów obsadowych proszę o przydzielanie funkcji spikera wyłącznie wskazanym wyżej osobom.

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

30 listopada 2016r. odbyło się szkolenie unifikacyjne spikerów. Uprawnienia do pełnienia funkcji spikera w sezonie 2016/2017 uzyskali: Paweł Papoń, Patryk Puławski, Jarosław Syrek, Łukasz Sośnierz, Ryszard Piotrowski, Mariusz Tymczyszyn, Robert Kaczanowski, Marcin Polak, Sebastian Kryś, Jan Oleś, Witold Obrał, Mateusz Cieśla, Włodzimierz Zarodkiewicz, oraz Leszek Kubiszewski.

Dla osób, które zgłaszały problemy z udziałem w szkoleniu zorganizowana zostanie dodatkowe spotkanie.

Kolegów obsadowych, począwszy od przyszłej obsady, proszę o przydzielanie funkcji spikera wyłącznie wskazanym wyżej osobom.

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

Uprzejmie informuję, że w dn. 30.11.2016r (środa) odbędzie się szkolenie unifikacyjne dla spikerów. Do udziału w szkoleniu zgłosili się kol. Krzysztof Podsiadło, Marek Cholewa, Edward Malara, Mariusz Drobik, Patryk Sikora, Marcin Polak, Mariusz Tymczyszyn, Piotr Matlakiewicz, Włodzimierz Zarodkiewicz, Jarosław Syrek, Mateusz Cieśla, Jacek Bernacki, Ryszard Piotrowski, Witold Obrał, Piotr Zamożniak, Łukasz Sośnierz, Michalina Burzyńska, Patryk Puławski, Sebastian Kryś, Mariusz Smura oraz Jan Oleś.

Dokładne miejsce oraz godzina rozpoczęcia szkolenia podane zostaną w kolejnym komunikacie.

 

W imieniu Wydziału Sędziowskiego ŚZHL

Robert Kaczanowski

Uprzejmie informujemy, że w dn. 22.10.2016 r.  (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (Katowice, ul. Szopienicka 66) odbędzie się szkolenie Sekretarzy (osób które wcześniej zgłosiły swój udział) połączone z testem sprawdzającym stopień  przyswojenia umiejętności wypełniania protokołów meczowych.  Ramowy plan szkolenia przedstawia się następująco:

1. Omówienie ewentualnych niejasności wynikających z przekazanych drogą mailową materiałów szkoleniowych.

2. Test sprawdzający stopień przyswojenia umiejętności wypełnienia protokołów meczowych

3. Szkolenie z obsługi wprowadzanego przez ŚZHL elektronicznego systemu wypełniania protokołów meczowych.

Ze względu na ograniczone ramy czasowe oraz obszerność materiału szkoleniowego prosimy o punktualne przybycie

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

Wydział Sędziowski ŚZHL informuje, że do szkolenia Sekretarzy zgłosiły się następujące osoby: Krzysztof Podsiadło, Marek Cholewa, Edward Malara, Mariusz Drobik, Patryk Sikora, Natalia Suchanek, Sebastian Molenda, Marcin Polak, Adam Korczyk, Mariusz Tymczyszyn, Piotr Matlakiewicz, Krzysztof Kozłowski, Jarosław Syrek, Mateusz Cieśla, Jacek Bernacki, Jan Miszek, Piotr Zamożniak, Kasper Biegun, Michał Kogut, Łukasz Sośnierz, Michalina Burzyńska, Marcin Miszek, Patryk Puławski, Patryk Roemisch, Sebastian Kryś, Mariusz Smura, Barbara Kucharczyk, Marcin Krężel, Adrian Lipiński, Gerard Bartecki, Henryk Botor oraz Mateusz Kucharewicz.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktualne wytyczne IIHF dotyczące protokołów meczowych. Odbędzie się ono w trzech etapach:

Etap I - W najbliższych dniach wszyscy uczestnicy kursu otrzymają na swoje skrzynki e-mail wytyczne dotyczące prawidłowego wypełniania poszczególnych rubryk protokołu. Wytyczne te będą materiałem do indywidualnego przyswojenia sobie obowiązujących zasad.

Etap II - Odbędzie się  spotkanie wszystkich  uczestników szkolenia, podczas którego omówione zostaną ewentualne pytania wynikające z problemów interpretacji wytycznych.

Etap III – Po zakończeniu wspomnianego  wyżej spotkania wszyscy uczestnicy kursu,  w formie sprawdzianu przyswojonej wiedzy, w oparciu o dostarczone wraz z pustym protokołem sytuacje meczowe (strzelenie bramki, nałożenie kary itp.) wypełnią protokół meczowy.

Prawidłowe wypełnienie protokołu będzie warunkiem zaliczenia kursu.

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie informuje, że organizuje szkolenie Spikerów oraz Sekretarzy wszystkich szczebli rozgrywek. Wszystkie osoby zainteresowane  pełnieniem tych funkcji,  zarówno dotychczasowi Sekretarze i Spikerzy, jak i nowe osoby, chcące w przyszłości pełnić te funkcje, proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 02.10.2016r na adres:  r.kaczanowski@silesiasedziahokeja.pl  Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest  niezbędnym warunkiem  pełnienia w/w  funkcji w dalszej części  sezonu 2016/2017.