Zarząd Wydziału Sędziowskiego uprzejmie informuje, że tegoroczny kurs odbędzie się dnia 02.09.2017 r (sobota) w Bytomiu.
Kurs oraz zebranie plenarne rozpoczyna się o godz. 13:00 w Boutique Hotel’s  przy ul. Konstytucji 91 w Bytomiu, a kończy na lodowisku przy ul. Pułaskiego 71 testami sprawnościowymi oraz grillem.

Szczegółowy program oraz wszelkie wytyczne znajdują się w pliku poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Kurs szkoleniowy

Przypominamy jednocześnie sędziom lodowym i kandydatom o konieczności uzyskania badań lekarskich, polis ubezpieczeniowych oraz o konieczności zabrania na testy sprawnościowe kasków, łyżew, dresów.

Obecność obowiązkowa! Wszelkie usprawiedliwienia nieobecności powinny zostać zgłoszone pisemnie na adres: m.krezel@silesiasedziahokeja.pl

Za Zarząd WS SZHL

Marcin Krężel

W związku z bardzo małym zainteresowaniem spotkaniem 02 czerwca  podsumowującym sezon 2016/2017 ZOSTAŁO ODWOŁANE. Jednocześnie informuję że spotkanie takie będzie przeprowadzone wraz z obowiązkowym kursem unifikacyjnym. który odbędzie się w dniu 02 września 2017. Szczegóły dotyczące miejsca oraz całego przebiegu będą udostępniane na bieżąco

 

Zarząd Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie zaprasza koleżanki i kolegów na spotkanie podsumowujące sezon 2016/2017.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 czerwca godzina 18:30 w Barze u Kaczora w Siemianowicach Śląski przy ul. Niepodległości 31 A

http://www.pogodzinach.siemianowice.pl/bar_u_kaczora.php

Spotkanie uzależnione od wysokiej frekwencji. W przypadku małej ilości zgłoszeń spotkanie integracyjne zostanie połączone wraz z obowiązkowym kursem unifikacyjnym w dniu 02 września.

Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać u obsadowych w danym podokręgu w terminie do 24.05 .2017.

 

Za Zarząd

Marcin Krężel

 

Zarząd WS SZHL w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkie Sędziny oraz Sędziów na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 10.12.2016 r. (sobota) o godz. 18.00 w Bytomiu w restauracji Fat Mamas (http://www.fatmamas.pl/).

Do dnia 07.12.2016 r. swój udział w spotkaniu proszę przekazać poszczególnym Obsadowym.

Osoby, które zgłoszą swój udział w spotkaniu, a nie wezmą w nim udziału zostaną obciążone koszami w wysokości 50,00 zł.

 

Spotkanie będzie również okazją do poruszenia ważnych kwestii środowiska sędziowskiego, w związku z powyższym prosimy o przekazania do dnia 07.12.2016 r. Zarządowi kwestii, które mają się pojawić na spotkaniu.

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy !

 

za Zarząd WS ŚZHL

Marcin Krężel

 

Zarząd WS ŚlZHL w Katowicach serdecznie zaprasza koleżanki i kolegów na zakończenie sezonu 2015/2016, które odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r, w Bytomiu o godz. 18.00 w Sali bankietowej Lawendowy Ogród ul. Wrocławska – kąpielisko odkryte.

Poniżej link z dojazdem, najlepiej linią tramwajową nr 6 :) Wysiadacie wprost na salę !

www.lawendowy.bytom.pl

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

W dniu 21 marca 2016 roku o godz. 17.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie w Katowicach ul. Szopienicka 66 – odbędzie się spotkanie wszystkich sędziów oraz kandydatów ŚlZHL  wraz z Prezesem ŚlZHL Mirosławem Minkina.

Obecność obowiązkowa !!!!

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

Zgodnie z  & 7 pkt 6  – „Sędzia może zgłosić przed lub w trakcie trwania sezonu prośbę na piśmie o czasowe zwolnienie  go z obowiązków  sędziowskich ( nie wykazywać go w obsadach  sędziowskich na mecze ) nie dłużej jednak niż  1 miesiąc. Po tym okresie  jeżeli nie zgłosi swojej  gotowości do sędziowania będzie  urlopowany do końca sezonu i traci licencje na dany sezon”  oraz & 7 pkt 5  ” Sędzia może być urlopowany maksymalnie na dwa sezony, jeżeli po tym okresie nie wróci do  działalności traci uprawnienia sędziego” – kol. Andrzej Wiśniewski Uchwałą Zarządu WS ŚlZHL w Katowicach z dnia 11 stycznia 2016 r., zostaje usunięty z grona Wydziału Sędziowskiego.

Na powyższą decyzję służy odwołanie do Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie w Katowicach.

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

Zarząd KS SZHL w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich kolegów i koleżanki na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 16.12.2015 r. o godz. 18.00 w Wyrach, Restauracja Dworek.

http://www.dworek.hg.pl/

Do dnia 06.12.2015 r. proszę zgłaszać swoją obecność na spotkaniu u poszczególnych obsadowych celem oszacowania ilości osób biorących udział w spotkaniu.

Osoby, które zgłoszą swój udział w spotkaniu, a nie pojawią się na nim, zostaną obciążone kwotą 50 zł.

Wszystkich serdecznie zapraszamy !

Za Zarząd Barbara Kucharczyk