Na wniosek „konsilium sędziów” , aby uniknąć sporów personalnych przyszłych kandydatów na przewodniczącego WS ŚLZHL,prezes ŚLZHL
zaakceptował kandydturę znanego wszystkim kolegom dawnego sędziego międzynarodowego kol.L.Barton ,wracającego z powrotem do Polski.
Znając bardzo pozytywną opinię o jego działalności w strukturach sędziowskich tamtego kraju,uważamy że jest w stanie sprostać trudnym problemom naszego środowiska.

„Konsilium sędziów”

przyszły prezes WS SZHL PDF

Dieses durchbiegen ist auch mit besonders konstruierten trapezförmigen ghostwriter balken, wie man sie bei älteren analysenwaagen in apotheken oder museen sieht, nicht zu vermeiden

Wesołego Alleluja

Polyaddition bei der polyaddition reagieren monomere, die zwei oder mehr funktionelle gruppen aufweisen, miteinander zu makromolekülen, wobei es bei der bindungsknüpfung zur umlagerung eines wasserstoffatoms kommt

W dniu 21 marca 2016 roku o godz. 17.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie w Katowicach ul. Szopienicka 66 – odbędzie się spotkanie wszystkich sędziów oraz kandydatów ŚlZHL  wraz z Prezesem ŚlZHL Mirosławem Minkina.

Obecność obowiązkowa !!!!

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

Dass sie meine frage nicht beantworten, spricht allerdings bände daraus schließe ich, dass es ihnen nicht darum geht, hier erfahrungen auszutauschen, sondern dampf abzulassen

26 stycznia  o godzinie 18:00 w siedzibie Śląskiego Związku hokeja na Lodzie przy ul Szopienickiej 66 Katowice odbędzie się seminarium szkoleniowe dla wszystkich sędziów lodowych.

Szkolenie z zakresu przepisów gry, omówienie arkuszy korespondencyjnych oraz wybrane sytuacje na lodzie.

Wydział Szkolenia

Leszek Kubiszewski

Perhaps we should reserve vengeance and avenge essay writing service online now for retribution motivated by a wrong that any reasonable person would regard as appalling and use revenge to denote the desire to hurt someone for no better motive than anger or hurt pride

Zgodnie z  & 7 pkt 6  – „Sędzia może zgłosić przed lub w trakcie trwania sezonu prośbę na piśmie o czasowe zwolnienie  go z obowiązków  sędziowskich ( nie wykazywać go w obsadach  sędziowskich na mecze ) nie dłużej jednak niż  1 miesiąc. Po tym okresie  jeżeli nie zgłosi swojej  gotowości do sędziowania będzie  urlopowany do końca sezonu i traci licencje na dany sezon”  oraz & 7 pkt 5  ” Sędzia może być urlopowany maksymalnie na dwa sezony, jeżeli po tym okresie nie wróci do  działalności traci uprawnienia sędziego” – kol. Andrzej Wiśniewski Uchwałą Zarządu WS ŚlZHL w Katowicach z dnia 11 stycznia 2016 r., zostaje usunięty z grona Wydziału Sędziowskiego.

Na powyższą decyzję służy odwołanie do Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie w Katowicach.

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

Staehelin, a former permanent representative of switzerland to the un in new york

mario_xmas

What do you like writing a research paper the most about about living there

W zakładce szkolenie znajdują się arkusze szkoleniowe dla sędziów funkcyjnych

 

Pozdrawiam

Wydział Szkolenia

Leszek Kubiszewski

And remember your old submissions that no longer give you that buzzy, happy feeling of accomplishment are totally new to the editors who haven’t seen them yet

W dniu 29.12.2015 r w godzinach 19.15 – 21.15 lodowisko RONDO Katowice odbędzie się świąteczno – noworoczny trening dla wszystkich sędziów Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie.
godz. 19.15 – 19.45 zajęcia dla kandydatów, którzy ukończyli  kurs w sezonie 2014/15 oraz 2015/16
godz. 19.45 – 21.15 trening połączony z meczem hokejowym. Obowiązuje sprzęt ochronny.

Leszek Kubiszewski

Even if your grades aren’t all as, taking ap or advanced classes shows admissions committees that you https://pro-homework-help.com/ push yourself

W zakładce szkolenia znajduje się arkusz szkoleniowy dla sędziów lodowych.

 

Pozdrawiam

Wydział Szolenia

Leszek Kubiszewski

Some people would prefer to enlist the help of a professional writer to impelling right over there help them build a quality c

Zarząd KS SZHL w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich kolegów i koleżanki na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 16.12.2015 r. o godz. 18.00 w Wyrach, Restauracja Dworek.

http://www.dworek.hg.pl/

Do dnia 06.12.2015 r. proszę zgłaszać swoją obecność na spotkaniu u poszczególnych obsadowych celem oszacowania ilości osób biorących udział w spotkaniu.

Osoby, które zgłoszą swój udział w spotkaniu, a nie pojawią się na nim, zostaną obciążone kwotą 50 zł.

Wszystkich serdecznie zapraszamy !

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

 

Close this popup the power https://writemyessay4me.org/ of pruning 5 tips for editing poems down to size – writer’s relief, inc

W poniedziałek 12.10 o godzinie 15:00 w siedzibie Śląski Związek Hokeja na Lodzie przy u. Szopienickiej 66 Katowice – Janów odbędzie się egzamin dla uczestników kursu dla kandydatów na sędziego hokejowego.

 

Za Zarząd

Sekretarz WS

Barbara Kucharczyk

 

The beta release from today is a developer release rather than one for public consumption, but that doesn’t mean that people aren’t quickly installing the update onto their devices and reporting what they see

03 października sobota w godzinach od 17:30 – 18:45 na  lodowisku w Bytomiu odbędą się obowiązkowe zajęcia dla:

sędziowie kandydaci 2015/2016

sędziowie kandydaci z kursu 2014/2015

sędziowie którzy nie uczestniczyli w egzaminie praktycznym

oraz nieobowiązkowo:wszyscy chętni którzy mają ochotę na udział  w zajęciach …może jakiś meczyk zagramy..

 

Wydział Szkolenia

Leszek Kubiszewski

 

Der fixsternhimmel ist im vergleich zu den dimensionen des planetensystems unendlich weit entfernt

Sędziowie sekretarze

1.W zawodach objętych Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego. Sekretarz zawodów sporządza protokół meczowy z poszczególnych spotkań w formie elektronicznej on – line i przesyła pocztą elektroniczną natychmiast po zakończeniu meczu do organizatora rozgrywek.
2.Oryginał protokołu sekretarz zawodów przesyła pocztą do organizatora rozgrywek w ciągu 24 godzin /jeżeli jest to dzień wolny od pracy, oryginał należy przesłać w pierwszym dniu roboczym
Kara na sekretarza zawodów za nie przesłanie protokołu bezpośrednio po meczu pocztą elektroniczną oraz nie przesłanie oryginału protokołu zgodnie z §70 .
a)  PHL, I liga – 200,00 zł.
b) pozostałe w tym:– 100,00 zł.
– PLHK
– II liga
– III liga
– rozgrywki młodzieżowe

UWAGA:
Opłaty za uchybienia regulaminowo – organizacyjne dotyczące I ligi, II ligi, III ligi, CLJ, JM oraz w barażach i finałach grup młodzieżowych należy regulować w PZHL, natomiast za pozostałe w okręgach prowadzących dane rozgrywki

W przypadku braku możliwości wysłania protokołu z lodowiska należy wpisać odpowiednią adnotację do protokołu.

Wszelkie opóźnienia związane z wysyłaniem protokołu powinny zawierać odpowiednią adnotację o przyczynach opóźnienia

W przypadku braku sędziów bramkowych w czasie meczy PHL odpowiedzialni za statystyki obron bramkarzy są sędziowie kar

 

Za Zarząd

 Kucharczyk Barbara

Well, I feel like she shot me too many questions, but did not allow me to add details to her question

W związku z uzupełnieniem listy wszystkich sędziów okręgu śląskiego, proszę o przesyłanie na adres e-mail : sekretariat@silesiasedziahokeja.pl swoich obecnych adresów zamieszkania, adresu e-mail, daty urodzenia oraz roku rozpoczęcia działalności sędziowskiej.

Powyższe dane proszę przesłać do dnia 31.10.2015 r.

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

The standard for online literary magazines at the moment is that after the issue in which your work appears is released, the issue can then my revision here be archived on the site, where it normally remains searchable and readable

 SZHL przedstawia aktualne komunikaty WGiD należy się z nimi na bieżąco zapoznawać.

Komunikat nr 3 z dnia 07.09.2015

więcej

Antifeminist movement pro-family groups blamed feminism and the women’s movement for many of america’s social problems

W związku z rozpoczętym sezonem 2015/2016 przedstawiamy kilka ważnych punktów związanych z obecnym sezonem

więcej…….

 

 

Kolejny egzamin – szkolenie  dla sędziów lodowych i funkcyjnych odbędzie się w dniu 21.09.2015r. o godz. 18.00 w siedzibie SZHL w Katowicach.

Na szkolenie zaproszono: Mastalarz, Oleś, Cieśla, Grzelachowski, Kaczor, Lipiński G, Sowa, Udolf, Cholewa, Drobik, Kotuła, Malara, Botor, Drabik, Kwiatkowski, Żak, Pabisiak, Madeksza Paweł, Podsiadło K, Kryś,

 

Wydział Szkolenia

Leszek Kubiszewski

The most worrying part of all this is that the user would likely never know that they had been the subject of a particularly nasty piece of hacking

Uprzejmie informuję, iż do dnia 30 sierpnia 2015 r. bezwarunkowo należy uregulować wszystkie zaległości z płatnościami wobec KS ŚLZHL.

Za Zarząd B. Kucharczyk

Pricing disk drill is currently available as a free beta
Tegoroczny kurs unifikacyjny odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. godz. 17.00 ul. Piłsudskiego 20 TYCHY hala sportowa – boczne wejście.

 
Program kursu:
– 16.45 ZBIÓRKA
– godzina 17.00 pisemny egzamin dla sędziów funkcyjnych 30 pytań;

– godzina 17.45      – Rozpoczynamy zebranie,  wszyscy obecni – kol. Jan Miszek,
– sprawdzenie książeczek zdrowia – kol. Mariusz Tymczyszyn,
–  sprawdzenie polisy ubezpieczeniowej (oryginał do wglądu) – kol.  Barbara Kucharczyk,
–  przyjęcie wpłat  – kol. Henryk Botor;    Sędziowie, który nie uregulują zaległości , licencji za sezon 2014/2015 nie zostaną dopuszczeni do egzaminów.
– godzina 19.00 egzamin dla sędziów lodowych  30 pytań na rzutniku  – dwie tury.
I grupa godz. 19.00. II grupa godz. 19.30 – kol. Leszek Kubiszewski, kol. Ryszard Piotrowski, kol. Włodzimierz Zarodkiewicz.
W egzaminach  uczestniczą wszyscy sędziowie.

— W dniu 30 sierpnia  godz 15:30 na lodowisku w Jastrzębiu – Zdrój odbędzie się egzamin praktyczny dla wszystkich sędziów lodowych szczebla okręgowego, jak również dla pozostałych sędziów szczebla centralnego, którzy nie uczestniczyli na kursie centralnym. Prosimy o obecność na zajęciach, ponieważ dodatkowych zajęć na lodowisku nie przewidujemy.

 

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

In our area, for example, https://writemyessay4me.org it is common for homeschool classes that run approximately 30-32 weeks to cost in the area of $365-$425 per student