Turniej Finałowy U – 14 Katowice – Janów w dniach   02.12. – 04.12.2016 rok

 

02.12.2016

Mecz nr 1       9.00  TMH Polonia Bytom      –        Kadra Śląska

s.gł. Matlakiewicz Piotr – Kogut Michał

sekr Roemisch Patryk

czas Kubiszewski Leszek

kary Piotrowski Ryszard

 

Mecz nr 2      11.30  Kadra Małopolski         –        Kadra Północy

s.gł. Matlakiewicz Piotr – Kogut Michał

sekr Roemisch Patryk

czas Kubiszewski Leszek

kary Piotrowski Ryszard

03.12.2016

Mecz nr 3       9.00  Kadra Śląska                 –         Kadra Północy

s.gł. Matlakiewicz Piotr – Pabisiak Dawid

sekr Bartecki Gerard

czas Strzempek Janusz

kary Piotrowski Ryszard

 

Mecz nr 4     11.30  TMH Polonia Bytom    –         Kadra Małopolski

s.gł.  Pabisiak Dawid – Mazur Dawid

sekr  Bartecki Gerard –

czas Strzempek Janusz

kary  Piotrowski Ryszard

04.12.2016

Mecz nr 5       09.00  Kadra Północy                        –         TMH Polonia Bytom

s.gł.  Kucharewicz Mateusz – Mazur Dawid

sekr. Roemisch Patryk

czas Strzempek Janusz

kary  Drabik Tadeusz

 

Mecz nr 6       11.30  Kadra Małopolski       –         Kadra Śląska

s.gł.  Kucharewicz Mateusz – Mazur Dawid

sekr. Remisch Patryk

czas  Strzempek Janusz

kary   Drabik Tadeusz

Kernkelley paper writer kern kelley, computer user educators, inc

30 listopada 2016r. odbyło się szkolenie unifikacyjne spikerów. Uprawnienia do pełnienia funkcji spikera w sezonie 2016/2017 uzyskali: Paweł Papoń, Patryk Puławski, Jarosław Syrek, Łukasz Sośnierz, Ryszard Piotrowski, Mariusz Tymczyszyn, Robert Kaczanowski, Marcin Polak, Sebastian Kryś, Jan Oleś, Witold Obrał, Mateusz Cieśla, Włodzimierz Zarodkiewicz, oraz Leszek Kubiszewski.

Dla osób, które zgłaszały problemy z udziałem w szkoleniu zorganizowana zostanie dodatkowe spotkanie.

Kolegów obsadowych, począwszy od przyszłej obsady, proszę o przydzielanie funkcji spikera wyłącznie wskazanym wyżej osobom.

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

Die verminderung des gehalts an begleitelementen wird in der technik als frischen bezeichnet

Zarząd WS SZHL w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkie Sędziny oraz Sędziów na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 10.12.2016 r. (sobota) o godz. 18.00 w Bytomiu w restauracji Fat Mamas (http://www.fatmamas.pl/).

Do dnia 07.12.2016 r. swój udział w spotkaniu proszę przekazać poszczególnym Obsadowym.

Osoby, które zgłoszą swój udział w spotkaniu, a nie wezmą w nim udziału zostaną obciążone koszami w wysokości 50,00 zł.

 

Spotkanie będzie również okazją do poruszenia ważnych kwestii środowiska sędziowskiego, w związku z powyższym prosimy o przekazania do dnia 07.12.2016 r. Zarządowi kwestii, które mają się pojawić na spotkaniu.

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy !

 

za Zarząd WS ŚZHL

Marcin Krężel

 

Bücher von william shakespeare, jean paul, tobias george smollett und jean-jacques rousseau

Uprzejmie informujemy, że szkolenie unifikacyjne spikerów odbędzie się w środę (30.11.2016r.) o godz. 18.00 w siedzibie ŚZHL (Katowice, ul. Szopienicka 66)

 

W imieniu Wydziału Sędziowskiego ŚZHL

Robert Kaczanowski

Von ghostwriting da aus traten die sogenannten arabischen ziffern ihren siegeszug an

Uprzejmie informuję, że w dn. 30.11.2016r (środa) odbędzie się szkolenie unifikacyjne dla spikerów. Do udziału w szkoleniu zgłosili się kol. Krzysztof Podsiadło, Marek Cholewa, Edward Malara, Mariusz Drobik, Patryk Sikora, Marcin Polak, Mariusz Tymczyszyn, Piotr Matlakiewicz, Włodzimierz Zarodkiewicz, Jarosław Syrek, Mateusz Cieśla, Jacek Bernacki, Ryszard Piotrowski, Witold Obrał, Piotr Zamożniak, Łukasz Sośnierz, Michalina Burzyńska, Patryk Puławski, Sebastian Kryś, Mariusz Smura oraz Jan Oleś.

Dokładne miejsce oraz godzina rozpoczęcia szkolenia podane zostaną w kolejnym komunikacie.

 

W imieniu Wydziału Sędziowskiego ŚZHL

Robert Kaczanowski

Iew and collegeplus are tremendously proud of each of our contestants and wish them all the very best in their future business endeavors

Bardzo proszę o kontrolowanie obsady, ponieważ dochodzą lub odwoływane są mecze. Mayflower compact – 1620 a contract made by the voyagers on the college hw mayflower agreeing that they would form a simple government where majority ruled; W miarę możliwości proszę powiadamiać kolegów o zauważonych zmianach w obsadach. referat d/s obsady

Marcin Polak.

Na stronie http://www.szhl.com.pl/komunikaty.html znajdują się wszystkie komunikaty SZHL dotyczące rozgrywek młodzieżowych.

Do zapoznania się.

Komunikat WGiD nr 5_2016_2017 komunikat z dnia 20.10.2016

 

Sekretarz WSSZHL

Marcin Krężel

Der beschluss über einen einsatz fällt auf politischer ebene und kann nur einstimmig erfolgen

Uprzejmie informujemy, że w dn. 22.10.2016 r.  (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (Katowice, ul. Szopienicka 66) odbędzie się szkolenie Sekretarzy (osób które wcześniej zgłosiły swój udział) połączone z testem sprawdzającym stopień  przyswojenia umiejętności wypełniania protokołów meczowych.  Ramowy plan szkolenia przedstawia się następująco:

1. Omówienie ewentualnych niejasności wynikających z przekazanych drogą mailową materiałów szkoleniowych.

2. Test sprawdzający stopień przyswojenia umiejętności wypełnienia protokołów meczowych

3. Szkolenie z obsługi wprowadzanego przez ŚZHL elektronicznego systemu wypełniania protokołów meczowych.

Ze względu na ograniczone ramy czasowe oraz obszerność materiału szkoleniowego prosimy o punktualne przybycie

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

Kevin graduated https://order-essay-online.net/ from cornell university in 2005 and focused on computational and systems biology

Wydział Sędziowski ŚZHL informuje, że do szkolenia Sekretarzy zgłosiły się następujące osoby: Krzysztof Podsiadło, Marek Cholewa, Edward Malara, Mariusz Drobik, Patryk Sikora, Natalia Suchanek, Sebastian Molenda, Marcin Polak, Adam Korczyk, Mariusz Tymczyszyn, Piotr Matlakiewicz, Krzysztof Kozłowski, Jarosław Syrek, Mateusz Cieśla, Jacek Bernacki, Jan Miszek, Piotr Zamożniak, Kasper Biegun, Michał Kogut, Łukasz Sośnierz, Michalina Burzyńska, Marcin Miszek, Patryk Puławski, Patryk Roemisch, Sebastian Kryś, Mariusz Smura, Barbara Kucharczyk, Marcin Krężel, Adrian Lipiński, Gerard Bartecki, Henryk Botor oraz Mateusz Kucharewicz.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktualne wytyczne IIHF dotyczące protokołów meczowych. Odbędzie się ono w trzech etapach:

Etap I – W najbliższych dniach wszyscy uczestnicy kursu otrzymają na swoje skrzynki e-mail wytyczne dotyczące prawidłowego wypełniania poszczególnych rubryk protokołu. Wytyczne te będą materiałem do indywidualnego przyswojenia sobie obowiązujących zasad.

Etap II – Odbędzie się  spotkanie wszystkich  uczestników szkolenia, podczas którego omówione zostaną ewentualne pytania wynikające z problemów interpretacji wytycznych.

Etap III – Po zakończeniu wspomnianego  wyżej spotkania wszyscy uczestnicy kursu,  w formie sprawdzianu przyswojonej wiedzy, w oparciu o dostarczone wraz z pustym protokołem sytuacje meczowe (strzelenie bramki, nałożenie kary itp.) wypełnią protokół meczowy.

Prawidłowe wypełnienie protokołu będzie warunkiem zaliczenia kursu.

 

W imieniu WS ŚZHL

Robert Kaczanowski

When microtubules attach to the paper writer other pole, this movement stops and a tug-of-war ensues

Zgodnie z poniższym zapisem Regulaminu Wydziału Sędziowskiego SZHL

& 8

1. Sędziowie  zobowiązani są do wnoszenia opłat koniecznych dla prowadzenia działalności WS SZHL w postaci:

  • składek na kasę koleżeńską,
  • stosownych opłat licencyjnych na dany sezon,

W związku z niespełnieniem powyższego zapisu odsunięci od pełnienia funkcji sędziego od bieżącej obsady nr 6 są następujący sędziowie:

Bajon Paweł Dybaś Łukasz Mazur Dawid Puławski Patryk Stępień Bartłomiej Dominiczewski Przemysław Granek Andrzej Koźlik Jan Papoń Paweł Zarodkiewicz Włodzimierz Kosidło Jarosław Bernacki Jacek Klich Grzegorz Madeksza Paweł Matlakiewicz Piotr Kołodziej Marcin Gawron Rafał Pyrskała Patryk

Jednocześnie przypominam

& 7

1.  Sędziowie zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz  aktywnego uczestniczenia w działalności Wydziału                                                                                              Sędziowskiego.                                                                                      
6.  Sędzia może zgłosić przed lub w trakcie trwania sezonu prośbę na piśmie o czasowe zwolnienie  go z obowiązków  sędziowskich ( nie wykazywać go w obsadach  sędziowskich na mecze ) nie dłużej jednak niż  1 miesiąc.
    Po tym okresie  jeżeli nie zgłosi swojej  gotowości do sędziowania będzie  urlopowany do końca sezonu i traci licencje na dany sezon.

Ostateczny termin opłat regulaminowych określa się na 31.10.2016

Do momentu nieuregulowania zaległości brak uwzględniania w obsadzie

Po upływie powyższego terminu sędzia traci ważność licencji na sezon 2016/2017

Wszelkie pytania dotyczące wysokości opłat należy składać do Roberta Kaczanowskiego

 

Za Zarząd

Mariusz Tymczyszyn

 

Democrats chose vice president college homework writing albert gore

Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie informuje, że organizuje szkolenie Spikerów oraz Sekretarzy wszystkich szczebli rozgrywek. Wszystkie osoby zainteresowane  pełnieniem tych funkcji,  zarówno dotychczasowi Sekretarze i Spikerzy, jak i nowe osoby, chcące w przyszłości pełnić te funkcje, proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 02.10.2016r na adres:  r.kaczanowski@silesiasedziahokeja.pl  Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest  niezbędnym warunkiem  pełnienia w/w  funkcji w dalszej części  sezonu 2016/2017.

Thoughts on hope proofneeding priorities 30 responses to lit mag spotlight the adirondack review karen my link goldstein says february 4, 2014 at 4 33 pm i’m curious

W dniu 01. 10. 2016 r. na lodowisku w Bytomiu, odbędzie się drugi termin egzaminów szczebla okręgowego:

– o godz. Neuziehung der balkangrenzen entsprechend geschichte und nationalität, zugang serbiens zum meer. 19:15 egzamin teoretyczny

– o godz. 20:00 testy sprawnościowe

 

Osoby, które do tego czasu nie dostarczą badań lekarskich oraz polis ubezpieczeniowych zostaną odsunięte od obsady.  

Za Zarząd WS ŚZHL

Marcin Krężel.

Sędziowie prowadzący mecze na lodzie, którzy nie przedłożyły kompletu dokumentów (badania lekarskie, polisa ubezpieczeniowa) proszeni są o niezwłoczne przesłanie skanów na adres: m.krezel@silesiasedziahokeja.pl pod rygorem odsunięcia od obsady.

Za Zarząd WS ŚZHL

Marcin Krężel

 

 

Tutors can help students who are studying spanish at the beginner, intermediate and advanced levels https://essaydragon.com/ including ap spanish 24/7

W zakładce szkolenie znajduje się prezentacja przebiegu dogrywki zgodnie zobowiązującymi przepisami.

Do zapoznania się.

 

Ref ds. szkolenia

Mariusz Smura

 

I’ve been writing poetry for 28 years and http://justbuyessay.com feel like i’m only just now owning the process of long, free, anything-goes, get-it-all-out first drafts and editing, culling, carving down to the very few words that matter in the end

W najbliższy weekend rozpoczynają się rozgrywki sezonu 2016/2017.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z regulaminami  rozgrywek.

Regulaminy znajdują się na stronach

http://pzhl.org.pl/pzhl/regulaminy

http://pzhl.org.pl/images/REGULAMIN_PLHK_2016-2017.pdf

http://www.szhl.com.pl/regulaminy.html

 

Ze Sportowym pozdrowieniem

Mariusz Tymczyszyn

 

Margaret garside says august 27, 2012 at 3 17 pm I sent my https://proessaywriting.org manuscript to an agent whose website said to expect three months to get a reply

Tegoroczny kurs unifikacyjny odbędzie się:

dnia 10 września 2016 r.  godz. 10.00 w Bytomiu w Szkole Podstawowej Nr 51 ul. Łużycka 12a

Plan kursu:

– 9.45 zbiórka;

– przedstawienie nowego Zarządu Wydziału Sędziowskiego;

– szkolenie dla sędziów funkcyjnych i sędziów lodowych;

– egzamin teoretyczny sędziów funkcyjnych i sędziów lodowych;

– omówienie pytań egzaminacyjnych.

 

Po kursie teoretycznym odbędzie się egzamin sprawnościowy dla sędziów lodowych na lodowisku w Bytomiu.

 

Kurs obowiązuje przede wszystkim sędziów okręgowych oraz sędziów, którzy nie brali udziału w kursie szczebla centralnego.

Na kurs należy zabrać aktualne badania lekarskie oraz polisę ubezpieczeniową.

Pozostałych chętnych kolegów i koleżanki również serdecznie zapraszamy.

 

Jednocześnie przypominam o obowiązującej od nowego sezonu 2016/2017 delegacji sędziowskiej, która znajduje się na stronie www.sedziahokeja.org oraz silesiasedziahokeja.pl w zakładce „Niezbędnik”.

Druki delegacji będzie można podbić  w dniu 02 września w siedzibie SZHL ul. Szopienicka 66

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

 

 

 

 

Procedural posture appellants were convicted, but the trial judge suspended their sentence for 25 years on the condition that they leave virginia and not return together for 25 years

SEZON 2017/2018

 

SEZON 2016/2017

 

SEZON 2015/2016

Do zapoznania się i stosowania

 

SEZON 2014/2015

Poniżej arkusze szkoleniowe dla sędziów funkcyjnych gdzie:

arkusz A dla sędziów o nazwiskach zaczynających się na literę A -M

arkusz B dla sędziów o nazwiskach zaczynających się na literę N- Ż

Aktualne przepisy gry w hokeja na lodzie

Tłumaczenie uwolnienia hybrydowego źródło IIHF

  https://order-essay-online.net.

KOMUNIKAT_WGiD_NR_3_2016_2017

Dabei sind besondere maßnahmen zur förderung der tatsächlichen durchsetzung der gleichberechtigung von behinderten frauen und zur beseitigung bestehender wissenschaftliche arbeit schreiben lassen benachteiligungen zulässig

W dniu 22 sierpnia  Zarząd Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie zatwierdził uchwałą skład Wydziału Sędziowskiego SZHL

Skład Zarządu Wydziału Sędziowskiego SZHL 2016-2020

Mariusz Tymczyszyn przewodniczący

Mariusz Smura v-ce przewodniczący referat ds. The passage was very scientific in nature, order essay online and the most confusing of the 3 passages with lots of unfamiliar terms. szkolenia

Marcin Polak v-ce przewodniczący referat ds. obsady

Marcin Krężel sekretarz

Robert Kaczanowski skarbnik

Barbara Kucharczyk członek zarządu

 

obsada sędziów funkcyjnych

Adrian Lipiński:  Katowice – Janów

Gerard Bartecki: Jastrzębie Zdrój – Tychy

Edward Malara: Sosnowiec

Marcin Polak: Bytom-Ruda Śląska-Opole

 

 

 

 

 

Zarząd WS ŚlZHL w Katowicach serdecznie zaprasza koleżanki i kolegów na zakończenie sezonu 2015/2016, które odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r, w Bytomiu o godz. 18.00 w Sali bankietowej Lawendowy Ogród ul. Wrocławska – kąpielisko odkryte.

Poniżej link z dojazdem, najlepiej linią tramwajową nr 6 🙂 Wysiadacie wprost na salę !

www.lawendowy.bytom.pl

Za Zarząd Barbara Kucharczyk

However, unlike many other apps, most of the gestures in grid are discoverable, so you are probably safe to simply skip the tutorial